Observaties

‘Observatie’ van Maarten Houtman uit Kosmos Nieuwsblad d.d. —-

Kies uit de observaties:

Aandacht (1)
Aandacht (2)
Alleen zijn
Als je een poos hebt gezeten
Begin en eind
Beginnen
Cocon
De oefening
Een oude vouw
De uiteindelijke vraag
De volgende stap wist de vorige uit
Doelloos
Dromen
Een aandachtig mens
Een aanwijzing?
Een glimp van de Oorsprong
Eenvoudige dingen
Feitelijk ervaren
Feiten
Gesprek met mijn lichaam
Gewoon doorgaan
Gewoontebeeld
Handvaten
Heb je wel ruimte
Het bekende vergeten
Het bewustzijnsmoment
Het hart van meditatie
Het kostbaarste
Het moment waarin je bent
Het ongeduldig verdeelde
Het overal aanwezige
Het sterkste
Het verhaal
Iedere dag
Ik zie niet eens de bomen en de velden
Inzicht
Je adem gaat
Kaalslag van de geest
Kwaliteiten van energie
Laten gaan
Leed
Losraken
Mededelen
Meditatie
New York, 11 september
Niet dit niet dat
Oplettendheid
Ruimte
Van een voorbijganger
Van ver…
Van zichzelf uit
Vanochtend was het plotseling duidelijk
Waarom meditatie
Waarom mediteer je
Wat is waar
Wat je te doen staat
Za-zen, zitten
Zitten
Zolang je ronddraait in wat gebeuren moet

< terug naar Teksten