Klooster

Mennorode | Vijfdaagse december 2006
vrijdagavond 15 t/m woensdag 20 december
“Jullie hebben al lang opgemerkt dat we veel intenser zitten als we met elkaar oefenen, dan in ons eentje thuis.
Dat zou, als je alle andere aspecten van het kloosterleven even buiten beschouwing laat, wel eens de kernbeleving van de kloosterling kunnen zijn en die van ons, als we meerdere dagen samen oefenen en we elkaar ook buiten de meditatieruimte meemaken.
Dan hebben we wel het voordeel en niet het nadeel van altijd bij elkaar zijn.
Altijd bij elkaar, buiten de samenleving, blijkt vernauwend en ergernis bevorderend te zijn, zoals ik in kloostergemeenschappen heb meegemaakt.
Wat zegt dat ons?
Dat we alle mogelijkheden van samen oefenen moeten aangrijpen en zien of we thuis niet met een of meerderen kunnen oefenen.
Want het doordringen tot je totale zelf heeft het nodig los te komen van de altijd terugkomende beelden die je op je eentje tegenkomt.
Nu het georganiseerde samen zitten terugloopt, kunnen we dat misschien compenseren.”

Maarten Houtman, Convocatie sessie december 2006 in Mennorode 
toespraken van december 2006:

Een waardig metgezel
Inleiding vrijdagavond


In balans
Inleiding en gesprek zaterdagmorgen


De dood komt als een geliefde
Gesprek zaterdagmiddag


‘Ga maar!’
Inleiding en gesprek zondagmorgen


Jouw antwoord is je vrijheid
Inleiding en gesprek zondagmiddag


 

< terug naar ‘Sessies in Mennorode