Stichting ‘Zen als leefwijze’

Op 25 juni 1985 richtte Maarten Houtman een stichting op om zijn werk te beheren en gaf haar de naam ‘Zen als leefwijze’. In deze naam klinkt door dat hij meditatie niet zag als iets ‘voor op het kussentje’, maar dat je aandacht geeft aan je hele leven, aan alles. Meditatie met de voeten op de grond. Geen mooie woorden, maar met ziel én lichaam.	 	 
Wij prijzen ons gelukkig dat van 1980 tot 2007 geluidsopnames gemaakt zijn van zijn sessie-toespraken, terwijl enkele sessies op video opgenomen zijn. De stichting ‘Zen als leefwijze’ heeft zich ten doel gesteld om het beschikbare materiaal toegankelijk te maken, zowel in beeld en geluid als op schrift.
De twee eerste boeken die van zijn hand verschenen en inmiddels uitverkocht zijn, vindt u bijvoorbeeld nu bij de e-Books. Zie verder Bibliografie Maarten Houtman voor een uitgebreid overzicht van publicaties op zijn naam.

Doelstelling

Doelstelling van de stichting is de zen-beoefening, zoals deze door Maarten Houtman wordt onderwezen, voor een ieder toegankelijk te maken.
Het Stichtingsstatuut

Overige links

Etalage ‘Zen als leefwijze’ 
Boeken, bloemlezingen, dvd’s

Contactgegevens ‘Zen als leefwijze’

Elpermeer 200 1025 AN Amsterdam
tel. *31 (0)20 - 6 320 930
Email ons

https://taozen.nl/

Bankrekening NL27INGB0005034319
t.n.v. Stichting ‘Zen als Leefwijze’, Amsterdam

Contactformulier tijdelijk buiten gebruik, Email ons 


Foto bovenaan: Helofytenveld tussen Elpermeer en ringweg A10.
< terug naar Home