Tao-zen Meditatie

Het dilemma van de oefening
“Dat is waar we aldoor omheen cirkelen: Hoe kun je mediteren zonder bedoeling? Hoe kun je doen zonder begeerte? Hoe kun je kijken en alleen maar toelaten? Hoe kun je horen en alleen maar doordrongen worden?
Dat is het hele mechanisme, in die paar regeltjes neergelegd. En over die paar regeltjes is een heleboel heisa – zeker in het kamp van de mensen die denken dat je meditatie kunt dwingen.
Je vraagt je echt af, wat wij hier doen, dat is georganiseerd, we hebben afgesproken om hier te komen, we hebben een dagindeling, we doen allerlei dingen, en dat heeft een bedoeling, dat is duidelijk. En hoe verhoudt zich dat met die ‘liefelijke geur van meditatie’, zoals Krishnamurti dat aanduidt – wat even ongrijpbaar is als de wind, even onvoorspelbaar als het weer en de gedachten van een ander.”
Maarten Houtman, ‘De liefelijke geur van meditatie’, Vijfdaagse mei '85 in Eefde.
Tao-zen, de weg van niet-dwang 
over de inzichtelijke tao-zenmeditatie

Aanwijzingen bij de Tao-zen meditatie 
het 'blauwe boekje' samen met gesproken instructies

Tao-zen oefengroepen
overzicht met telefoonnummers

Feldenkrais van Greet Wicart
met download-service van oefeningen

De lessen van Maarten Houtman bestonden uit zitmeditatie, een toespraak met gesprek, en lichaamsoefeningen. De oefeningen waren vooral bedoeld om het bewustzijn van het lichaam te vergroten. De methoden die daarbij centraal stonden waren de taoïstische energie-oefeningen en Feldenkrais.

Maartens grote kracht lag in het vermogen om in zijn toespraken leerlingen aan te spreken op een diepe laag van hun bewustzijn. Het ging voorbij aan het rationele denken. Zoals een van zijn leerlingen vertelt:
“Ergens diep van binnen wist je dat wat gezegd werd van essentieel belang was, dat het daar om ging in het leven. Maar als je na moest vertellen wat je gehoord had, dan kon je dat niet meer. Wat bleef was een diep verlangen om dat wat aangeraakt was in je leven te brengen, om daar aandacht aan te geven.”

Luister bijvoorbeeld naar wat hij ons vertelde in de nu volgende passage, over kosmische energie:

Kosmische energie
“Wat nodig is, is dat je je geen enkele theorie laat verkopen. Dat je teruggaat naar de directe ervaring. Daarom zijn die oefeningen van Greet heel belangrijk, daarom zijn de energie-oefeningen heel belangrijk, omdat je dan aan de bron komt. Je gaat dan echt ervaren dat de energie die je krijgt en het lichaam dat het ontvangt, twee verschillende dingen zijn. Dat lichaam dat het ontvangt dat is tijdelijk. Je kunt veertig jaar, je kunt zestig jaar, je kunt tachtig jaar, je kunt honderd jaar worden, maar het is tijdelijk, het is voorlopig.
En dat is geen reden tot somberheid, het is een reden tot vreugde. Want je gaat steeds dieper ervaren dat je leven een geschenk is. Het is geen opgave, het is een geschenk. En de vraag is alleen maar of je dat geschenk uitpakt. Of dat je aan de buitenkant van dat geschenk blijft.
Je moet het uitpakken, dat geschenk, je moet ontdekken wat het is. En dat gevoel dat je tijdelijk bent, is een heel kostbaar gevoel. Het is heel jammer dat bijna alle mensen pas dit gevoel binnenkrijgen als ze sterven.”
Maarten Houtman, ‘Kosmische energie’, Vijfdaagse juli 2000 in Huissen.

Stichting ‘Zen als leefwijze’
In 1985 richtte Maarten Houtman een stichting op om zijn werk te beheren en gaf haar de naam ‘Zen als leefwijze’. In deze naam klinkt door dat hij meditatie niet zag als iets ‘voor op het kussentje’, maar dat je aandacht geeft aan je hele leven, aan alles. Meditatie met de voeten op de grond. Geen mooie woorden, maar met ziel én lichaam.	 	 
Wij prijzen ons gelukkig dat van zijn sessie-toespraken van 1980 tot 2007 geluidsopnames gemaakt zijn, terwijl enkele sessies op video opgenomen zijn. De stichting ‘Zen als leefwijze’ heeft zich ten doel gesteld om het beschikbare materiaal toegankelijk te maken, zowel in beeld en geluid als op schrift. 	 	 
De twee eerste boeken die van zijn hand verschenen en inmiddels uitverkocht zijn, vindt u bijvoorbeeld nu bij de e-Books – zie verder Bibliografie Maarten Houtman voor een uitgebreid overzicht van publicaties op zijn naam.	 	 
BLOG
< terug naar Home