Wij zijn als een stofje in de stroom

Eefde | Vijfdaagse april 1990
vrijdagavond 20 t/m woensdag 25 april
‘Tombe van de Duiker’ (Paestum, Italië, 480 v.C.). De figuur van ‘de duiker’ staat symbool voor de reis van de ziel door het Onbekende, voorbij alle plaats en tijd. Achter hem rijzen de Zuilen van Hercules, de grens van de bekende wereld; beneden wacht de Oerzee, die hem straks zal opnemen.
“Wij zijn als een stofje in een stroom, dat langzamerhand door de stroom doordrenkt raakt. De zon schijnt en droogt het weer, maar allengs raakt het stofje verder doordrenkt.
Met de parabel van het stofje in de stroom vertelt Maarten Houtman ons op de laatste dag van deze sessie over de kosmische cyclus van geboorte en dood, die sinds mensenheugenis in de mystieke traditie overgeleverd is. In de middag komt hij op het verhaal terug en laat zien hoe verreikend het is in zijn consequenties – dat het op het moment van verzinken in de stroom gaat ‘om de eindverhouding tot de totaliteit van het leven en tot jezelf’: 
“Maar om dat te beseffen heb je veel stilte nodig, heb je veel zwijgen nodig, heb je veel dóórgaande aandacht nodig, altijd, waar en wanneer ook. Midden in de jacht van het leven, midden in het feestgedruis, midden in de schreeuw van schrik, midden in de pijn, heb je het besef nodig dat dat allemaal voorbijgaat. En dat je daarvan bent – het gaat voorbij, maar je bent ervan. Alleen de totale acceptatie stelt je in staat om de eindverhouding van de vorige periode binnen je bewustzijn te brengen, zodat je de lijn kunt vervolgen.”

Uit: Je bent het allemaal’, Vijfdaags april 1990, woensdagmiddag.
toespraken vijfdaagse april 1990

De beweging van je geest gaan beseffen
Inleiding vrijdagavond


We nemen waar door de sluier van het verleden
Inleiding zaterdagmorgen


Over de energie-oefeningen
Inleiding zaterdagavond


Het verhaal van de tao meester Li
Inleiding zondag


Open blijven terwijl je gericht bezig bent
Inleiding maandag


Het verhaal van zenmeester Chao
Inleiding dinsdag


Het verhaal van het stofje in de stroom
Inleiding woensdagmorgen


Je bent het allemaal
Inleiding woensdagmiddag


naar boven

< terug naar ‘Sessies in Eefde