Sessies in Maarssen, 1996-2005
Incl. Steyl (mei ’98) en Vogelenzang (okt ’96)

Maarten Houtman in zijn kamer in Maarssen.
Foto Hanna Mobach

De geschiedenis van de meditatiegroepen van Maarten Houtman is nauw verbonden met de Emmaüs Priorij in Maarssen en haar bewoners, zoals uit onderstaande brief moge blijken:

‘Zen at War’
Amsterdam 15 september 2001
Brief aan kloosterlingen Emmaüs Priorij.

Beste Kloosterlingen,

Toen ik bijna 35 jaar geleden mijn eerste meditatielessen op de priorij gaf op uitnodiging van Zr. Willibrord, was het voornaamste gebod van Zen mijn uitgangspunt. Dat uitgangspunt luidde: geloof en vertrouw, in aandachtige inkeer, alleen je eigen ervaring, hoe die ook moge zijn.
Dat gebod heb ik tot op de dag van vandaag gevolgd. Inmiddels is mij duidelijk geworden dat gezag en organisatie-structuren onvermijdelijk zijn, maar dat ze het ontdekken van het ‘allerlaatste’ nooit mogen overschaduwen.

[lees verder: ‘Zen at War’, brief aan de kloosterlingen]
Keuze uit de sessies in Maarssen:
Hoe doe je?
weekend mei 2005

Demonisering
sessie december 2004

Waarnemen
Begeleidersweekend oktober 2004

Gewoonlijk
weekend augustus 2004

Dagelijks
weekend mei 2004

Niks
sessie december 2003

Het raadsel van ‘Is’    
Begeleidersweekend oktober 2003


Wie ben ik?
weekend februari 2003

Vanwaaruit leven wij?
vijfdaagse december 2002

Vlucht naar voren 
vijfdaagse juli 2002


Onopzettelijke aandacht
Begeleidersweekend mei 1999

Het zit in de heel gewone dingen
Zendag in Steyl (L), mei 1998

Het volgen en het sturen
Begeleidersweekend november 1997

Weekend in Vogelenzang
Lerarenweekend oktober 1996

naar boven

< terug naar Sessie-toespraken