Leren kennen in de vlucht

Eefde | Zevendaagse juli 1991
vrijdagavond 12 t/m vrijdag 19 juli
“Als we maar niet – zoals we tot voor kort gedaan hebben in de wetenschap – eerst de boel uit elkaar plukken, zodat het dood is, om dan pas te weten dat dat niet de juiste manier is om iets te leren kennen. Je kunt iets alleen maar leren kennen midden in de vlucht, zoals je een vogel alleen maar echt kent als je hem ziet vliegen. Dat is de manier waarop je echt leert kennen. En dat betekent dat je ook in het leven, met elkaar, elkaar leert kennen zoals je bent in het doen, in het niet-doen, in het bang zijn, in het blij zijn. Dus dat kun je ook niet alleen maar kennen op een bankje, dat is onmogelijk. 
Meditatie is een totaal proces. Dat gaat door als je alleen bent, dat gaat door als je droomt, dat gaat door als je slaapt. Dat gaat altijd door. Wij hebben er allemaal vakjes van gemaakt en nog eens vakjes en nog eens vakjes... En daar zitten we in gevangen.
Het moment van conceptie, vijfdaags juli 1991, dinsdag
toespraken zevendaagse juli 1991

Erbij zijn en niet ingrijpen
Inleiding en gesprek vrijdagavond


Totale aandacht
Inleiding en gesprek zaterdag


Het mysterie van het menszijn
Inleiding en gesprek zondag


Leeg zijn is héél gewoon…
Inleiding en gesprek maandag


Het moment van conceptie
Inleiding en gesprek dinsdag


‘Waarheid is een land zonder paden’
Inleiding en gesprek woensdag


Zachte adem, zachte meester
Inleiding donderdag


Alleen zijn
Inleiding en gesprek vrijdag


naar boven

< terug naar ‘Sessies in Eefde