Over het liefdesspel

Hanna Mobach, De minnaars in hun tuin, 1995
Eefde | Vijfdaagse december 1987
vrijdagavond 18 t/m woensdag 23 december
“Ook in de liefdesdaad moeten wij nog leren menselijk te zijn en niet alleen maar op een of andere manier de soort voort te planten.
Dat is een geheel nieuwe uitdaging, dat ligt niet in de oude lijn van voorbehoedmiddelen en technieken. Wij moeten gaan beseffen dat de liefdesact iets anders is, dat het een nieuw verhaal is, een nieuw verhaal dat door twee mensen verteld wordt en waarbij het niet gaat om samensmelten, maar waarbij ieder de pracht en de kleur, de spanning en het verdriet en de vreugde van dat ene verhaal beleeft, dat ze niet alleen aan elkaar vertellen maar aan de hele wereld.
Dat is een echte bijdrage en niet alleen maar de voortplanting die bijna mechanisch verloopt, het is de overgang van het dier naar de mens. Het is een van die momenten waarin de kwaliteit van de activiteit, de kwaliteit van het vertellen, het eigenlijke is waarin die hele mens vertegenwoordigd is en waarin hij z’n majesteit behoudt – en daarbij niet ondergeschikt wordt aan de tweeheid, maar soeverein blijft en vrij om te vernemen.”
Zoals jij het vertelt gaat het de eeuwigheid in, Vijfdaagse april 1993, woensdag .
toespraken & gesprekken december 1987

Alles leidt tot het allerlaatste
Inleiding vrijdagavond


De eigenlijke mens
Inleiding zaterdagmorgen


De sterke man
Inleiding zondagmorgen


Contact hebben
Inleiding maandagmorgen


Seksuele trouw
Inleiding maandagmiddag


Méér dan lustbeleving
Inleiding dinsdagmorgen


Opgenomen in het spel
Inleiding dinsdagmiddag


Het principe van de eenwording
Inleiding woensdagmorgen


Vanwaaruit ben je bezig?
Inleiding woensdagmiddag


naar boven

< terug naar ‘Sessies in Eefde