Weekend in Vogelenzang

Maarssen | Weekend oktober 1996
vrijdagavond 11 t/m zondag 13 oktober
“En als je ziet dat er akelige dingen gebeuren – dat zie je in deze wereld onophoudelijk – dan kun je daar iets aan doen, binnen je beperkingen. Want je bent niet almachtig, je kunt niet tegelijk iets goedmaken. Je kunt er alleen bijblijven, je niet afwenden, ook niet van dat waar je het oneens mee bent, waar je boos over bent, en misschien wel terecht boos. Maar blijf erbij.
Want het is akelig als je je afwendt, als je het niet meer wil, als je zegt: ...nu wil ik er niets meer mee te maken hebben! Dat mag niet, je moet altijd door, steeds dieper … tot je daar bent waar het ophoudt, waar alle tegenstellingen ophouden, ook in jezelf.
Dan ga je merken dat er geweldige macht is in de wereld, een geweldige kracht, die zo ontzettend groot is, daar kun je je geen voorstelling van maken. Die is er altijd, en jij hoort daarbij. En jij kunt jezelf laten veranderen, je hoeft er niets aan te doen dan er open voor te zijn, dan ervan te weten – en te kunnen zeggen: niet mijn wil geschiede, maar uw wil.”

Slot toespraak Zoals je een kopje oppakt, zo is je leven, lerarenweekend oktober 1996, zondag.
toespraken oktober 1996

‘Over de dood, zonder overdrijving’
Inleiding vrijdagavond


Leed is een signaal
Inleiding zaterdag  [alleen tekst]


Zoals je een kopje oppakt, zo is je leven
Inleiding en gesprek zondag


naar boven

< Terug naar ‘Sessies in Maarssen