HomeVoor Maarten, die er niet meer is om de kleine reis mee te delen, maar met wie de grote reis verdergaat.
“Zo wordt oefenen het je herinneren van de eigenlijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die mogelijk werd, maar ook beïnvloed, door de reis in de tijd iedere keer dat je op aarde was.
Dat gevoel van je herinneren geeft een vastheid aan je oefening die er voordien niet was. [...] Iedere ochtend dat je aan de oefeningen begint, versterk je de voeling met de grote reis waarvan je een steeds meer bewuste deelnemer wordt.”
Maarten Houtman, ‘De grote en de kleine reis
Beknopte biografie
Maarten Houtman (1918-2011) werd geboren op een rubberplantage aan de rand van het oerwoud in de hete laagvlakte van Midden Java. In de grote allesbeheersende natuur, waar de mens maar een nietig onderdeel is, werd hij van jongs af dagelijks geconfronteerd met het mysterie van geboorte en dood en het onverklaarbaar lijden dat de hele schepping doortrekt.
Later zou hij in een Japans krijgsgevangenkamp een dieper inzicht krijgen in de concrete situatie waarin de mens verkeert en wat nodig is om tot een kwetsbaar en aandachtig leven te komen. Een leven waarin de ander en de wereld om zich zelfs wille wordt ervaren, zodat werkelijke communicatie mogelijk wordt.
De oefenwijze, waarin de objectloze Zenmeditatie gecombineerd wordt met de oeroude Taoïstische adem- en energie-oefeningen, noemde hij Tao-zen.
Meer dan vijftig jaar oefende hij in groepen het stille zitten, ‘za-zen’, de uitwisseling in het gesprek en de bijbehorende bewegings-oefeningen, die de oefenende op den duur in staat stelt in het ongeduldige en haastige leven een vaste basis te vinden, van waaruit hij rustig en onbevreesd kan leven.
Bronnen: Maarten's autobiografische roman De breuk en zijn leerboek Tao-zen, de weg van niet-dwang, 
Deze website is geheel gewijd aan het werk van Maarten Houtman.
Op de vraag ‘of het je bewust worden deel te zijn van een onbegrijpelijk mysterie, maakt dat de wereld ten goede verandert,’ was zijn antwoord: ‘Het leed dat de wereld teistert komt voort uit hetzelfde mysterie, maar als je je daarvan bewust bent, kun je dat in je leven laten zien.’

De website heeft de volgende indeling:
· Leven en Werk
· Interviews
· Tao-zen Meditatie
· Sessie Toespraken
· Video's
· Radiocolumns 
· Teksten
· Tao-zen Meditation 🇬🇧

Hanna Mobach, Tempeltje, 1973

Lijst van illustraties


‘Zen als leefwijze’

VEEL GEBRUIKTE PAGINA’s
Taoïstische energie-oefeningen
Tao-zen, de weg van niet dwang (online boek)
Toespraak v/d Maand
Etalage (boeken, bloemlezingen, dvd’s)

© Copyright 2022 Stichting ‘Zen als leefwijze’