Vanwaaruit leven wij?

Maarssen | Vijfdaagse december 2002
vrijdagavond 13 t/m woensdag 18 december
“Een vraag die zelden gesteld wordt / we moeten in ons levensonderhoud voorzien, natuurlijk / een redelijk onderdak / privacy en tijd voor onszelf / een heleboel.
Is er nog tijd ons te verdiepen in wat er in de wereld om ons heen gebeurt en in die ontzaggelijk grote wereld die ons via de krant en de beeldbuis bereikt? / hoe zou je tegen de wereld aankijken als je als een jongetje in India gedwongen werd dag aan dag voor een hongerloon afval te scheiden of lompen te selecteren? / hoe is je belevingswereld, waar denk je over, buiten het genoeg te eten krijgen, en misschien een extraatje dat je weggrist als de straatventer even afgeleid is.
En dat is maar een van de miljarden die voor hun bestaan moeten vechten / en verder over de hele wereld waar burgeroorlogen, rassenrellen, genocide, honger en slavernij, kindsoldaten, prostitutie en vrouwenhandel, onophoudelijk gewoon leven, rusten, voor je uit kijken, liefhebben, vrijwel onmogelijk maken?!
We weten het allemaal, maar bereikt het ons? / hebben wij er direct mee te maken, zó dat het blijft schrijnen / we die heel velen die nog alleen volgens hun instincten kunnen leven in ons dagelijks doen en laten toelaten?
Eén grote vraag, die zo diep in je kan boren dat je de betrekkelijkheid ervaart van je eigen leven / er komt ruimte in je eigen bestaan voor het onoverzienbaar vele leed / niet om bij de pakken neer te zitten, of somber te zijn, juist niet / het je medeverantwoordelijk voelen verbind je niet alleen met het leed maar ook met die onuitputtelijke kracht die alles mogelijk maakt, en je helpt zo diep in jezelf door te dringen, dat je vanzelf doet wat nodig is en nalaat wat de krachten van nodeloze destructie versterkt.

Dat op je te kunnen nemen is het geschenk van het nog jonge zelfbewustzijn / we kunnen er direct mee beginnen.

Convocatie vijfdaagse december 2002 te Maarssen.
toespraken & gesprekken december 2002

In dienst van de oorsprong
Inleiding vrijdagavond


We zijn elkaars spiegel
Inleiding zaterdag


Ik ben niet schuldig, ik word niet geoordeeld…
Inleiding zondag


Een natuurlijke hoffelijkheid
Inleiding maandag


Het wordt je allemaal gegeven
Inleiding  dinsdag


naar boven

< Terug naar ‘Sessies in Maarssen