Sterrelaansessies, naseizoen 1998-2002

toespraken Naseizoen 1998-2002

Je moet het zelf ervaren
15 februari 1998

Doordringen in het ongemanifesteerde
20 september 1998

Aandacht is wonderbaarlijk
20 mei 2000


Op 12 april 2002 zond Maarten Houtman de deelnemers een brief over de toekomst van de Sterrelaangroep, waarin hij zegt behoefte te hebben in het volgende seizoen een nieuwe start te maken voor ‘niet-weters’, met een dagindeling die overeenkomt met die van zijn overige groepen. Dat betekende dat het accent op de dialoog zou komen te vervallen. Daarmee luidde hij het eind in van de ‘Sterrelaangroep’ in zijn bestaande vorm.

Maarten heeft in de veertien jaar van haar bestaan, de Sterrelaangroep met grote zorg omringd, ook buiten de bijeenkomsten zelf. Hij schreef algemene evaluaties, persoonlijke brieven, had individuele gesprekken... 
Telkens gaf hij blijk van zijn grote betrokkenheid bij het experiment én zijn deelnemers – zoals ook moge blijken uit deze ontroerende e-mail:

‘Wakker blijven’
28 mei 2001
< Terug