Lekepraat
Inhoudsopgave

Titelpagina

Voorwoord

1. Wat aandacht kan doen

2. De vijf soorten van zen

3. Verschillende soorten van discipline

4. Over belangrijk en onbelangrijk

5. Waar begint meditatie?

6. Za-zen als zuivere lichaamservaring

7. Over het zitten

8. Het raadsel van het zitten

9. De koanstudie

10. Wie ben ik?

11. Leegte

12. De FAS-society

13. Is meditatie een behoefte?

14. De rol van de leraar

15. Meer over het zitten

16. Opnieuw de koan

17. De wonderlijke weg

18. Traditie

19. Opnieuw het raadsel van het zitten

20. Meditatie in het volle leven


< terug naar Teksten