Maarten Houtman & Nico Tydeman
Lekepraat
Gesprekken over zenboeddhisme

Ontwerp-boekomslag: Peter van Balgooi

In de nadagen van Meditatiecentrum ‘De Kosmos’ in Amsterdam nodigde Maarten Houtman, zenleraar en nestor van de Nederlandse zen beweging, zijn collega Nico Tydeman uit om gesprekken te voeren over hun beider passie: de zenmeditatie. Ondanks de verschillen, werkten ze vanuit dezelfde inspiratie. En bovendien waren ze oude vrienden. Uiteindelijk werden in totaal twintig gesprekken gevoerd, die zich uitstrekten over de periode maart 1989 tot mei 1995.

Lekepraat nodigt de lezer uit aan te schuiven aan de tafel waaraan Maarten en Nico hun dialogen voeren. De schoonheid daarbij is dat – terwijl de een altijd geheel zijn eigen weg gegaan is, met alles wat het leven hem aanreikte, en de ander uiteindelijk koos voor de traditie – zij in hun uitwisseling nooit uit het oog verliezen dat de levende werkelijkheid ondeelbaar en onpersoonlijk is. En dat respect voor de unieke uitdrukking die die werkelijkheid in de ander vindt, alleen maar verrijking kan opleveren.

Al lezend zult u gewaarworden dat deze dialogen in hun veelomvattende beweging niet alleen heel verhelderend zijn voor de zen-beoefenaar, maar – meer dan dat – raken aan de essentie van ons bestaan.

Lekepraat verscheen in 2010 bij Asoka onder de titel ‘Geen meester, geen leerling’.

Blader door ‘Lekepraat’ via de navigatie hierboven.

< terug naar Online bladerboeken