Over dood en stervenMaarten Houtman maakte begin jaren zeventig deel uit van de redactieraad van ‘Amersfoortse stemmen’ – het tijdschrift van de Internationale School voor Wijsbegeerte – waarvoor hij een viertal artikelen schreef over dood en sterven. De schrijfstijl is doorwrocht, de zinnen zijn soms lang, maar het is alleszins de moeite waard het betoog te blijven volgen.
Omdat de beschouwingen op elkaar aansluiten, kunnen ze via deze pagina in hun samenhang gelezen worden.
Dood en wedergeboorte
Amersfoortse Stemmen, 53e jaargang, nr. 4, juli 1972
Dood, onthechting en ontgrenzing
Amersfoortse Stemmen, 54e jaargang, nr. 1, januari 1973
Dood en vergankelijkheid
Amersfoortse Stemmen, 54e jaargang, nr. 5, september 1973
Sterven om te leven
Amersfoortse Stemmen, 55e jaargang, nr. 3, mei 1974

“Als kinderen verdronken in hun spel, huilend om vermeende onmogelijkheden, elkaar speelgoed afpakkend en toewerpend, gaan wij door het speeluur van het leven, tot de bel gaat van het einde van dit spel. En omdat wij onszelf slechts beleven in dit voorlopige spel, ons niet bewust dat de voorlopige spelers aan zichzelf nog onbekend zijn, willen wij het speeluur rekken, ons leven lang, bang voor de ontdekking van wat er vóór en er achter ligt.”
Maarten Houtman, Dood en vergankelijkheid, ‘Amersfoortse stemmen’, september 1973.

naar boven