Medewerkers ‘Zen als leefwijze’

HANNA MOBACH, Stoel voor Elia, 1973
Witte chamotklei, h15cm

Ons werk

- Vraag:  Wat je zegt is wel waar, maar wat moeten al die mensen ermee die hongeren, uitgebuit en vervolgd worden?
- Antwoord:  Ze zijn inderdaad afhankelijk van jou, die wel kan oefenen. Iedere dag dat je oefenen kunt is een geschenk, een mogelijkheid aan de basis van jezelf te veranderen. Alle gruwelijke signalen die tot je komen zullen je inzet vergroten. Zonder moeite vergeet je je eigen problemen; het werk moet immers gedaan worden, ieder moment opnieuw.
- Vraag:  Ik blijf het gevoel houden dat je niet direct bezig bent met wat er gebeuren moet. Kunnen we ons dat nog veroorloven?
- Antwoord:  Zo'n gevoel krijg je als je alleen het actuele ziet en de verbinding mist die het met jouw leven heeft. Wat je aan voorlopige oplossingen vindt vermindert de verantwoordelijkheid voor het eigenlijke, waaruit het voortkomt, niet. We denken altijd in ‘of-of, en niet in ‘en-en’. Het een is niet zonder het ander. De vorm waarin het zich zal voltrekken weet je niet en is voor jou ook niet van belang als je werkelijk aandachtig leeft. Iedere dag kun je alleen doen wat die dag in zich heeft. Het geheel, dat jou ontgaat, ontvouwt zich als de tijd rijp is.
Maarten Houtman, ‘ZEN notities onderweg

Het bestuur

Aloys Baets, financieel beheer
Klaaske Fokkens, secretariaat en redactie
Rien Heukelom, redactie blog
Hein Zeillemaker, websitebouw

Overige medewerkers

Ingrid Bakker, fotografie
Peter van Balgooi, boekverzorging
David van Coevorden, webtechnologie
Lene Gravesen, redactie
Simon Knepper, redactie blog
Hanna Mobach, beelden en tekeningen
Emilie van de Raa, fotografie