Het Stichtingsstatuut

HANNA MOBACH, Z.t., 1996. Zwarte inkt op rijstpapier, 90 x 61 cm

Utrecht, 25 juni 1985

Doelstelling van de stichting is de zenbeoefening, zoals deze door Maarten Houtman wordt onderwezen, voor een ieder toegankelijk te maken.
Het doel van de Tao-zen meditatie wordt als volgt omschreven:
  • Het leren kennen van de werkingen van het eigen bewustzijn, waaronder het leren kennen van de conditioneringen door opvoeding, leerproces en leefomstandigheid; het leren opmerken van wat anders automatisch en onopgemerkt de ervaringen en waarnemingen vervalst;
  • Het leren rechtstreeks en ongehaast waarnemen en ervaren, waardoor hetgeen gebeurt in de wereld en in jezelf ook werkelijk tot je doordringt;
  • Het steeds meer bewust worden van de basisconflicten in het bewustzijn, die in de wereld uitwerken in uitbuiting, onderdrukking, geweld en onrecht.
De oefenpraktijk omvat:
  • Het leren in de juiste houding ontspannen en wakker zitten, met een adem die reikt tot in de bekkenbodem;
  • De integratie van het dagelijks leven in de meditatie;
  • Het leren opmerken van de invloed die dwang (zelfdwang of dwang van buiten) in het leven uitoefent;
  • Het leren zich toe te vertrouwen aan wat oefenend ervaren wordt en wat het daaruit voortkomend inzicht, zonder ons toedoen, in ons bewerkt.