Kwaliteiten van energie

Een basisonderscheiding:

a) Een zachte, helende energie die langzaam op gang komt en geen beweging kan velen, dan in een veel later, meer gevestigd stadium. De eigenlijke meditatie-energie.
Gevestigd in die zachte, helende en verbindende energie heb je er geen behoefte aan jezelf te stellen of te verdedigen. Waarom zou je, je bent toch verbonden.  Vanzelf ervaar en reageer je (wat dan eigenlijk ageren is) uitsluitend als de zaak zelf erom vraagt.

b) Een voor je gevoel spontane energie in de zelfhandhaving op alle niveaus; in beweging, in de spieren, in auto- en trein en fiets rijden en niet aflatend in de gedachte- en gevoelsbeweging.
Het geeft je een gevoel van leven, van ‘er-zijn’, en daarmee van zelfvertrouwen.
Een gevoel je te kunnen handhaven tussen de andere ikken. Ongewild leidt dat tot geweld en agressie, die ook als de ikken zich verenigen afgescheiden blijven.
Uitbuiting, honger en oorlog vertellen ervan.
Deze energie kan in zijn meest opgevoerde vorm andere ikken wegblazen – we lezen erover bij zen- en tai-chi meesters.
Het mist de verbindende openheid, waarin jij, de ander en de zaak evenwaardig zijn.

Waaruit volgt dat jouw benadering in de zit-, adem- en energie-oefening doorslaggevend is,
Dus niet: ik wil ontspannen zitten en wat kan ik eraan doen vanuit het denkend oordelen. Of, ik wil diep beneden ademen, alle aanwijzingen zo getrouw mogelijk opvolgend.
Of, ik ga de energie-circulatie doen en vertrouw erop, mijn ongeduld uitstellend!, dat het wel zal komen.

Wat dan?
Je bewust worden van waaruit je oefent: hoe je in je lichaam bent (spanning-ontspanning), of je je adem aan zichzelf overlaat, of je lichaam vanzelf doet wat nodig is, zonder jouw inmenging, of je je zo sterk en geborgen voelt in de energie dat je voortdurend wilt doen en van je doen weten, vanuit je ik, of dat je je verbonden voelt met al het omringende en het alleen aan de noodzaak van het moment overlaat te doen of niet te doen,
of je je bewust bent van je doorsnee-motivatie, die je natuurlijk ook hebt bij zitten, ademen en energie-circuleren, of je dat kunt beseffen zonder oordeel, argument of behoefte aan correctie, zodat het zich vanzelf kan herstellen.

Samenvattend: je verwerkelijking hangt af van je wijze van benadering, ik-gericht of vanuit verbondenheid.

05-12-1994