Het doel van de lange sessie 

Convocatie sessies in Huissen

Jezelf leren kennen in een ongewone situatie, waardoor, je wijze van denken, voelen, handelen, praten en luisteren, maar vooral het innerlijke kabaal aan je duidelijk wordt, is het doel van de lange sessie.
In het traditionele Zen, waar je gedurende een week langer 8 tot 11 uur onbeweeglijk zit; word je hardhandig geconfronteerd met je innerlijke gewoontemisbaar. De uitputting door dit lange zitten onttrekt je eraan.
Belangrijk is dan wat er thuis van deze ‘nieuwe’ ervaring overblijft.
Bij onze werkwijze doe ik een beroep op je vermogen jezelf een zo groot mogelijk deel van de dag te beseffen.
Ook als je alleen op je kamer of buiten bent, met een ander praat, of zwijgt.
Kortom alles wat gebeurt proberen te beseffen zonder erover na te denken!
Het stil zijn voor en na de maaltijd, het kunnen luisteren naar een ander zonder te denken, het kunnen horen van de geluiden tijdens het groepsgesprek, het zien veranderen van de gezichten, de onrust tijdens het stille zitten en soms die onverwachte stilte, waarin niets meer beweegt – dat alles kan je helpen de normale beweging van je bewustzijn te leren kennen.
Die normale beweging die verwarring en ongewilde haast tot gevolg heeft, met verder verwijderd maar er direct mee verbonden, agressie en oorlog.

Ik meen dat bewust worden een zo diepgaand proces is, dat het niet op een of andere manier kan worden afgedwongen. Het vraagt namelijk een vrije en plooibare geest; die niet gehinderd wordt door zelfopgezette verbodsborden over hoe het moet!
En dat behoeft een intensiteit en liefde, die een methode niet toelaat.

Maarten Houtman, Inleiding voor de 7-daagse van 10 t/m 17 juli 1992 te Huissen.


< terug naar ‘Sessies in Huissen