Een aanwijzing?

Over leegte en stilte zijn bibliotheken vol geschreven. Ook in Zen. Waarom eigenlijk?

Is het zo begerenswaard en onbereikbaar? Wie zegt dat eigenlijk?
Zijn dat niet de navolgers die organisaties en hiërarchieën stichten?

Aandacht of liefde komen toch uit jezelf? En heb je altijd aandacht?
De verslagen hebben het maar over één moment waarin alle onderscheidingen wegvielen!
Ontdek het zelf. Ontdekken kun je niet willen, zomin als liefhebben.
En de wilscultus bij Zen? Een verkeerd vertaald oerverlangen?

Zelfs in woorden zijn een leegte en stilte verborgen,
die alle verhoudingen kunnen veranderen.

En het za-zen? Een ongestoord ontdekken, waarin stilte en leegte zich blijven uitbreiden.

Is dat verlichting? Het is in ieder geval liefelijk, onopvallend en schuw.
Maar dat is natuurlijk niet nastrevenswaard. Een aanwijzing?

10-12-1994