De breuk
Over ‘het Verhaal’

Het Verhaal is ontleend aan het Hindoese heldenepos ‘Mahabharata’ en aan gedeelten van de ‘Ramayana’, die met een nog ouder animisme en een daarbij behorende geestenverering samensmolten tot een mythisch verhaal. Dit verhaal leeft nog gedeeltelijk bij het gewone volk, maar is in hogere kringen en bij de nog overgebleven leden van het hof (de hoven van Djogja en Solo) bekend.
Dit verhaal geeft een bont, soms bloedig verslag van de lotgevallen van goden, godinnen, demonen, krijgers en wijzen, die met elkaar het menselijk leven verbeelden op verschillende niveaus van beleving.
Men kan daaruit leren hoe men het lot, dat buiten de invloedssfeer van de mens valt, tegemoet moet treden.
Door op de juiste wijze met zijn lot om te gaan verwerkelijkt de mens het grote bestel waarvan hij deel is en maakt hij het zichtbaar voor de medemens. Ook de instincten van zelfhandhaving en voortplanting worden verbeeld, waardoor men de ondergeschiktheid van deze instincten in het grote geheel leert kennen.
In het Verhaal is de vrouw verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg, het levensritme en het liefdesleven.
Maarten Houtman

Lees ‘De breuk’ online via de navigatie hierboven.
< terug naar Online bladerboeken